Zwroty i reklamacje

Zwroty

Kupując w sklepie ObuwieNaturalStyle.pl nie ma ryzyka nieudanych zakupów, nie musisz nawet podawać powodu. Towar możesz zwrócić w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Zwrócimy Ci pełną kwotę pieniędzy za produkt w ciągu 14 dni, jeżeli nie będzie on nosił śladów użytkowania, będzie zapakowany w oryginalne opakowanie a do przesyłki zwrotnej dołączysz paragon lub fakturę zakupu.

Zwrot pieniędzy przelewem na wskazane konto bankowe nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez nas zwracanego produktu z paragonem lub fakturą zakupu. W większości przypadków zwrot pieniędzy nastąpi już następnego dnia po otrzymaniu przez nas przesyłki zwrotnej.

UWAGA: Koszt odesłania przesyłki pokrywa KUPUJĄCY

 

REKLAMACJA - RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU

Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu klientowi.

Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@obuwienaturalstyle.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

UWAGA 

Zwroty i reklamacje prosimy wysyłać na adres:

JARBEX Robert Jankowski
Łazy, Al. Krakowska 165 Hala 2 lok. D-16
05-552 Wólka Kosowska

wraz z dołączonym dowodem zakupu oraz formularzem zwrotu lub reklamacji. 

Nie wysyłaj zwracanego - reklamowanego produktu paczką za pobraniem - takich paczek nie możemy przyjmować! 

 

Dokumenty do pobrania: 

FORMULARZ ZWROTU

FORMULARZ REKLAMACJI

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym regulaminem z zakładce Polityka zwrotów i reklamacji

pixel